امروز جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ - Friday , July 19 , 2024
# مدیریت سازمان

کارگاه آموزشی سامانه مودیان ویژه حسابرسان اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی، تولید ،روستایی و زنان (کاربر سامانه) برگزار شد.

سایز متن

کارگاه آموزشی سامانه مودیان ویژه حسابرسان اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی، تولید ،روستایی و زنان (کاربر سامانه) برگزار شد.

کارگاه آموزشی سامانه مودیان ویژه حسابرسان اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی، تولید ،روستایی و زنان (کاربر سامانه) برگزار شد. 

آخرین مطالب

جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان داراب

پورتال اطلاع رسانی سازمان
سامانه مدیریت تعاونی ها
ارتباط با سازمان