امروز جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ - Friday , July 19 , 2024
# توسعه تشکل ها

اجرای برنامه استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی

سایز متن

به گزارش پات، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در خصوص اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در ذیل اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات وزیران، گفت: طبق برنامه زمان بندی اجرایی برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۱، انتخابات ۱۲۵ اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان و ۳۲ اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در سطح کشور برگزار شده است.

به گزارش پات، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در خصوص اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در ذیل اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات وزیران، گفت: طبق برنامه زمان بندی اجرایی برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۱، انتخابات ۱۲۵ اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان و ۳۲ اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در سطح کشور برگزار شده است.

مسعود عدل طلب افزود: طبق برنامه زمان بندی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، تا پایان سال ۱۴۰۲ حداقل دوسوم اتحادیه ها و اتاقهای اصناف کشاورزی در هر استان می بایست تشکیل شوند تا مقدمات تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران به صورت قانونی فراهم شود. گفتنی است اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به صورت موقت به عنوان نماینگان استان در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران حضور دارند و پس از تشکیل حداقل دوسوم اتاق های اصناف کشاورزی شهرستانها نماینده استان در اجلاس انتخاب و معرفی خواهد شد.
وی در ادامه بر لزوم اهتمام جهت اجرای برنامه های استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در زمان مقرر و طبق زمان بندی اعلام شده مطابق آیین نامه اجرایی، اساسنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تاکید نمود.
مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد افزود: پیرو ارایه پیشنهاد تشکیل اتاق اصناف کشاورزی استان در ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و پیگیری های انجام گرفته در این خصوص، پیشنهاد از سوی کمیسیون اصلی حقوقی و قضایی هیات دولت به تصویب نرسید. بر این اساس مقرر گردید فعالیت نظام های صنفی کشاورزی استان تا استقرار ساختار جدید صرفاً با همان عنوان "نظام صنفی کشاورزی استان" صورت گرفته و استفاده از عنوان اتاق اصناف کشاورزی استان فاقد وجاهت قانونی می باشد.
عدل طلب با بیان موضوع ممنوعیت برگزاری مجامع عمومی نظام های صنفی با دستور کار انتخابات و همچنین مجامع عمومی عادی برای حسابرسی و ارائه گزارش های مالی و ارائه آن به کمیسیون نظارت شهرستان پس از تاریخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه به ساختار نظام صنفی کشاورزی، برگزاری مجامع عمومی با هر دستور کار و مصوبه ای خارج از جدول برنامه زمان بندی ابلاغی ضرورت ندارد و بررسی و تصویب صورت های مالی و ترازنامه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نظام های صنفی کشاورزی توسط کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان صورت می گیرد.
وی ضمن اهمیت بر شمردن موضوع شناسایی و ثبت اموال، دارایی ها و نیروی انسانی نظامهای صنفی کشاورزی و تحویل و تحول آنها در راستای اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی جهت رعایت حفظ و صیانت از این اموال و احقاق حقوق نیروی انسانی شاغل در این نظام در شرایط تغییر ساختار آن، تهیه فهرست اموال و دارایی ها و نیروی انسانی را بر اساس دستورالعمل های ابلاغی یادآور شد.
دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در پایان تصریح کرد: ورود اطلاعات اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان ها در سامانه سبک(سامانه جامع نظام صنفی کشاورزی کشور) و رفع مسائل و مشکلات سامانه توسط اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانسته و اهتمام به ثبت اطلاعات پایه کلیه اعضا دارای پروانه فعالیت معتبر شامل مشخصات فردی، عنوان رشته و محل فعالیت و بارگذاری پروانه فعالیت در این سامانه را مورد تاکید قرار داد.

آخرین مطالب

جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان داراب

پورتال اطلاع رسانی سازمان
سامانه مدیریت تعاونی ها
ارتباط با سازمان