امروز جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ - Friday , July 19 , 2024
# مدیریت سازمان

نقش آفرینی شرکت های تعاونی در توسعه روستا

سایز متن

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس براستفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی ها در توسعه روستایی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس سیدکاظم موسوی گفت: در راستای تحقق ۲۵درصدی سهم بخش کشاورزی در اقتصاد، استفاده  حداکثری ازظرفیت شبکه تعاون روستایی یک فرصت است هرچند از تمام ظرفیت تعاون روستایی استفاده نشده اما با عارضه‌یابی و آسیب شناسی و پایش  تعاونی‌ها  میتوان به این مهم دست یافت.
وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی شرکت‌های تعاونی روستایی در توسعه روستایی گفت: یکی از مهم ترین اصول جهش در پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی نظام بهره برداری بخش کشاورزی است .بخش کشاورزی به دلیل خردبودن اراضی، میانگین سنی بهره برداران و .. نیازمند توسعه  الگوهای سهامی زراعی و کشت و صنعت می باشد.

آخرین مطالب

جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان داراب

پورتال اطلاع رسانی سازمان
سامانه مدیریت تعاونی ها
ارتباط با سازمان